Λύσεις για Μεγάλες Επιχειρήσεις

Η Applied Networks προσφέρει την πλήρη γκάμα των λύσεων της Alcatel για μεγάλες επιχειρήσεις.  Οι λύσεις αυτές είναι σχεδιασμένες για την μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα με το μικρότερο δυνατό αρχικό κόστος και χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Ενοποιημένες Επικοινωνίες Microsoft Office Communications Server & Alcatel OmniTouch

Λύσεις Call Center

Υπηρεσίες Τηλεφωνίας IP

Δικτύωση IP

 

Copyright (c) Applied Networks Hellas S.A.