Για την
Applied Networks Hellas

 Η Applied Networks Hellas στο παρελθόν αποτελούσε μέρος της Alcatel Ελλάς.  Η εταιρεία λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1989 ως Alcatel Ελλάς Α.Ε. και μετέπειτα ως Alcatel e-Business Distribution Ελλάς Α.Ε.  To 2002 μετονομάστηκε σε Nextira One Hellas και το 2004 σε Applied Networks HellasΕξειδικεύεται στην παροχή τηλεπικοινωνιακών λύσεων βασισμένων στις τεχνολογίες της Alcatel-Lucent στους τομείς των  δικτύων φωνής (τηλεφωνικά κέντρα Αλκατέλ), ενοποιημένων τηλεπικοινωνιών, δικτύων δεδομένων  και CRM connected Call Centers και είναι πιστοποιημένος συνεργάτης της Alcatel στην Ελλάδα  για λύσεις όλων των μεγεθών συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων επιχειρήσεων (άνω των 250 χρηστών).

Το τεχνικό τμήμα της Applied Networks Hellas είναι στελεχωμένο με πιστοποιημένους τεχνικούς για συστήματα και τηλεφωνικά κέντρα της Αλκατέλ ενώ η εταιρεία επενδύει στην συνεχή εκπαίδευση και πιστοποίηση του προσωπικού της. 

Η εταιρεία αναλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη του εξοπλισμού της Alcatel καθώς και την ανάπτυξη ή ολοκλήρωση των απαιτούμενων εφαρμογών λογισμικού.  Η εγκατεστημένη βάση των πελατών της Alcatel/Applied Networks στην Ελλάδα περιλαμβάνει εκατοντάδες επιχειρήσεις και οργανισμούς και αντιστοιχεί σε σημαντικότατο μέρος του συνόλου της εγκατεστημένης βάσης της Alcatel στην Ελλάδα.

 Μερικοί από τους πελάτες της Applied Networks & Alcatel στην Ελλάδα

Copyright (c) Applied Networks Hellas S.A.